Menu

SCHOONMAAK OP SCHOLEN

Een schone school, een veilige omgeving. Klaslokalen worden erg intensief gebruikt. Gemiddeld 
worden lokalen door 20 tot 30 kinderen of studenten gebruikt en indien de ruimten niet goed 
schoon zijn vliegen de stofwolken in het rond. Toiletten worden zeer regelmatig bezocht en vaak 
wordt er niet altijd even netjes mee omgegaan. Een schone en frisse school is erg belangrijk. 
Leerlingen en leerkrachten ervaren de school als een prettige werk- en leeromgeving als de school schoon en netjes is.
Ook komt het de representativiteit van de school ten goede wat ouders en schooldirectie belangrijk vinden.
Maasstad Totaal Onderhoud BV zorgt ervoor dat uw school schoon is zodat uw medewerkers prettig 
kunnen werken en uw leerlingen en studenten een prettige leeromgeving hebben. Wij hebben 
veel ervaring met het schoonmaken van onderwijsinstellingen zowel binnen het primair als het 
voortgezet onderwijs.